Der er ikke noget med småt!

HUSK – de første 15 minutter på telefonen er altid gratis. 

Nyhedsbreve

Udsendes 5-10 gange om året. Du kan af/tilmelde dig, som du lyster. Har vi lavet forretning sammen, tilmeldes du automatisk. Du kan altid framelde dig igen.

Forretningsbetingelser

Indgåelse

Ordrer fra kunder betragtes som bindende, medmindre andet er aftalt. INTERAKTION / Ambition Integrators forpligtiger sig til at levere den aftalte ydelse på aftalt tidspunkt til den aftalte pris.

Priser og gebyrer

INTERAKTION / Ambition Integrators henvender sig udelukkende til erhvervslivet, og alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusive moms.

Kørselstillæg & brotillæg kan forekomme.
Der er naturligvis ingen betalingsgebyrer.

Betaling

Faktureringsvilkår kan være forskellige fra kunde til kunde, men som udgangspunkt skal betalingen falde senest 8 dage netto kontant fra faktureringsdatoen. Ved leverancer kan der forekomme opdeling af betalingen i rater, hvor den første rate skal betales inden opstart. Ellers vil du straks efter levering modtage en faktura på email til den opgivne email-adresse. Ved køb af klippekort modtager du en faktura straks efter indgåelse af aftale.

Afbud

Ved afbud til en individuel samtale fra INTERAKTION / Ambition Integrators bliver samtalen 100 % erstattet. Ved afbud fra dig som kunde senest 24 timer inden samtalen, erstattes samtalen 100 %. Ved afbud senere end 24 timer inden samtalen, anses samtalen som værende afholdt, og du betaler det fulde beløb.

Aflysning af opgaver og workshops kan ske uden omkostninger op til en måned inden selve datoen for afholdelse. Sker aflysningen mellem 1 måned og 3 uger inden selve datoen, faktureres 50 % af det aftalte beløb. Sker aflysningen mellem 3 og 2 uger inden selve datoen, faktureres 75 % af det aftalte beløb. Ved aflysningen mindre end 14 dage inden selve datoen, faktureres 100 % af det aftalte beløb.

Ved misligholdelse gælder almindelig dansk rets gældende betingelser, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler.

Force Majeure

Der gælder almindelige regler omkring force majeure. INTERAKTION / Ambition Integrators kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som kunden måtte lide i disse situationer.

Tavshedspligt

INTERAKTION / Ambition Integrators arbejder efter de etiske regler udarbejdet af ICF, hvilket blandt andet betyder, at vi har tavshedspligt. Derfor vil det, der bliver talt om under forløbet, ikke blive refereret andetsteds.

GDPR

INTERAKTION / Ambition Integrators registrer kun de data, som du selv oplyser og som er nødvendige for at levere den ønskede vare eller service til dig. Vi opbevarer data forsvarligt og videregiver dem ikke til tredjeperson. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at vide, hvad vi har registreret på dig.