Hvordan navigerer vi, hvis ansvar og formål i samtalen mangler?

Jeg er overbevist om, at det, som mange oplever som mødehelvede, skyldes manglende ansvar og formål. Vi er nødt til at have nogen, der har det sidste mandat. Nogen, der kan sige, så går vi den her vej. Hvis vi ikke har det, skaber det en organisation, hvor der bliver mudder, støj, træden vande og i værste fald tilbagegang, fordi vi bruger alle vores kræfter internt til at diskutere og være i uro. Når vi ikke kan blive enige, er vores eneste værktøj at tage et møde til. Men det fører ingen steder hen, fordi magtstrukturerne ikke er tydelige. Så hvem skal tage beslutningen? På den måde ender vi med pro-forma-møder med frustrerede deltagere.

Formål i samtalen

Første skridt til at undgå fnidder, er at være tydelig med formålet. Hvilken type møde er det, mødelederen inviterer til:

  • Er det et informationsmøde, hvor deltagerne skal høre, hvad der er besluttet om noget
  • Er det et beslutningsmøde, hvor vi sammen skal tage stilling og beslutte noget
  • Er det et møde, hvor vi udveksler ideer.

Vi skal være tydelige, så alle har en ide om, hvad vi skal. Så der ikke er nogen, der sidder og tror, de skal være med til at beslutte noget, men det reelt er til et informationsmøde. Det samme gælder i samtalen; hvad er det for en rolle, jeg har, og hvad er formålet med den her samtale.

Ansvar i samtalen

Det handler om at tage ansvar. At lade folk træde ind og tage et ansvar, men alle kan ikke tage lige meget ansvar, fordi vi ikke er ligestillede qua de organisatoriske magtstrukturer. Det bliver nogle gange overset eller glemt.

Mellem leder og medarbejder kan det se ud som følgende. Hvad er det, du skal tage ansvar for? Har vi en helt klar ide om, hvad dit ansvar er, og hvad er der for et ansvar, jeg forventer, du tager, og hvad nu hvis du kommer til at tage et ansvar, der glider ind over mit område, føler jeg mig så truet på min magt. Det kan hurtigt gå hen og blive til: “Jeg vil gerne, du tager ansvar, men endelig ikke for meget, vel!”.

Det samme gør sig gældende, når vi siger, at vi gerne vil have folk til at tænke selv, men i hvilken retning?

Samtalen har den rette tid, når den er brugt rigtigt

Hvem har ansvaret for, at samtalen når derhen, hvor det bliver en god samtale? Den person, der tager initiativ til samtalen, skal være bevidst om, at det er vedkommende, der er ansvaret.

  • Det er mig, der har inviteret til den her samtale
  • Samtalen har det her formål
  • Det er mit ansvar at holde samtalen på sporet

Når du begynder samtalen med et andet menneske, skal du samtidig være bevidst om, at den anden ofte har en anden agenda end din. Især hvis du ikke har fået sat rammen for samtalen ordentlig. Det er selvfølgelig helt okay, men det er stadig dit ansvar, at I kommer derhen, hvor du synes, I skal hen. Det gælder også, hvis du blot vil lære den andens landkort bedre at kende.

På den måde får I noget ud af samtalen, så den ikke er spildt. Det er noget af det, folk er bange for – for så sidder I bare og snakker.

Tydelighed i ord, handling og intention

Du kan få hjælp af os hos Interaktion til at få en personlig samtalestrategi, der giver dig tydelighed i ord, handling og intention. En personlig samtalestrategi er et kort intensivt forløb, der består af 3 face to face rådgivning, skriftlig kommunikation om en specifik udfordring og efterfølgende telefonrådgivning om en helt konkret sag, hvor du skal øve dig i at navigere i samtalen. Ring til Thine på 30 24 84 28 og book en aftale.

Hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan du kan være med til at ændre de endeløse møder til engagerende samtaler og succesfulde møder, så book mig på 30 24 84 28.

Vil du være sikker på at få fingre i alle posts om samtalen og de gode råd, så skriv dig op her til serien, som sendes løbende i mit nyhedsbrev.