Forventningsafstemning kan ikke redde alt

I dag er virksomheder under konstant forandring, og det stiller store krav til deres evner inden for forventningsafstemning. Men forventningsafstemning kan ikke redde alt. Når virksomheder oplever utilfredshed, demotivation, usikkerhed og manglende koncentration hos medarbejdere, skyldes en stor del af frustrationerne ofte en oplevelse blandt medarbejderne af, at deres ledere er for dårlige til at afstemme forventninger.

Lederne er ganske enkelt ikke gode nok til at kommunikere tydeligt omkring en given situation og den fremtidige situation for virksomheden. Konsekvenserne af en utilstrækkelig forventningsafstemning kan være meget store. Det kan for eksempel sætte gang i en nedadgående spiral, hvor dygtige medarbejdere søger væk, og ineffektivitet tvinger virksomheden ud i nye omstruktureringer.

En glemt gratis værdi

Alt for mange virksomheder fokuserer på omkostningsreduktion, overlevelse og vækst i den daglige drift. Men de glemmer, at fastholdelsen af medarbejdere er mindst lige så vigtig; at der her ligger en betydelig værdi gemt, og at man her kan komme langt med lidt!

Nej, det handler ikke om løn, bonus, frynsgoder, titler. For jf. Herzbergs motivationsteori ved vi, at de nævnte ganske vist kan gøre os utilfredse, hvis de ikke er i orden, men alene kan de ikke gøre os glade og tilfredse. Når det gælder motivation, skal vi se på resultater og relationer, da de spiller en langt større rolle. Og her er grundingrediensen dagligdagens forventningsafstemning mellem leder og medarbejder.

I den daglige dialog opbygges tilliden. Tilliden er et udtryk for medarbejderens og lederens positive forventninger til hinandens intentioner og handlinger og er således et centralt element i en god virksomhedskultur. En åben og velfungerende forventningsafstemning koster sjældent dyrt på udgiftsiden, men kan tilføre stor værdi på aktivsiden.

Det gælder også i svære beslutninger

Det er ofte i forbindelse med svære beslutninger, som for eksempel fyringer, at tilliden og motivationen står først for at ryge sig en tur. Ifølge Helle Kryger Aggerholms forskning på Aarhus Universitet er det ikke selve beslutningen om fyringen, der udløser frustrationer og manglende engagement. Det er ledelsens mangel på dialog og formidling af, hvad der skal ske fremover.

I forventningsafstemningen er det alfa og omega, at lederen tør træde i karakter. Med det mener jeg, at lederen er synlig og tør stå til ansvar for sine beslutninger og vurderinger. Det er kendetegner den gode leder, er en leder, der stiller sig op ølkassen, tager skraldet og siger ‘vi skal den vej’.

Mellemlederens svære rolle

Det sker meget ofte, at mellemlederen blot optræder som budbringer af beslutninger end som leder. Det sker for eksempel, hvis mellemlederen enten ikke er enig i beslutningen eller ikke tager ejerskab for beslutningen. Ved på den måde at stille sig på medarbejdernes side forstærker mellemlederen de ansattes billede af ledelsen som utroværdig. Med andre ord kan ledelsen ikke bare sende aben videre til mellemlederne, men skal her i særdeleshed sikre sig en tydelig forventningsafstemning.

Anbefalingen

Det er ledelsens opgave at sørge for at eventuelle mellemledere forstå det strategiske grundlag og strategien bag diverse beslutninger og handlinger. Kun på den måde kan der ske en tydelig og åben forventningsafstemning. Og så skal vi huske, at  der altid kommer en reaktion med tristhed ovenpå for eksempel fyringer – og det er helt okay, det skal der være plads til. Og med god forventningsafstemning kan man mindske den periode og således hurtigt vende tilbage med motivation og tillid.

Tydelighed i ord, handling og intention

Du kan få hjælp af os hos Interaktion til at få en personlig samtalestrategi, der giver dig tydelighed i ord, handling og intention. En personlig samtalestrategi er et kort intensivt forløb, der består af 3 face to face rådgivning, skriftlig kommunikation om en specifik udfordring og efterfølgende telefonrådgivning om en helt konkret sag, hvor du skal øve dig i at navigere i forventningsafstemningen. Ring til Thine på 30 24 84 28 og book en aftale.

Hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan I kan blive bedre til at afstemme forventninger og skabe bedre resultater hele vejen rundt, så book mig på 30 24 84 28.

Vil du være sikker på at få fingre i alle posts om samtalen og de gode råd, så skriv dig op her til serien, som sendes løbende i mit nyhedsbrev.